Postcomer

Geoportal POSTCOMERa

Pomniki i inne miejsca pamięci, zostały przebadane w ramach pracy nad grantem Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Europie Postkomunistycznej POSTCOMER (grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Sonata 2, nr 2011/03/D/HS2/06170, realizowanym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: https://postcomer.umk.pl/pages/Postcomer_2012-2018/

  Szczegółowe i dodatkowe informacje na temat samego geoportalu, a także na temat pomników można znaleźć na stronie: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1l30RwB88MGXuvVK2hlWzxi-gKVRmz6rq&ll=20.124427852229548%2C12.402945837499999&z=3

 Warto także sięgnąć do publikacji powstałych w trakcie realizacji grantu, odnoszą się one bezpośrednio do miejsc, ludzi, wydarzeń, czasów wskazanych w projekcie i na geoportalu.

 

Techniczna strona projektu:

Celem tego elementu projektu było powołanie geoportalu – strony internetowej z mapą – POSTCOMER, który będzie integrowała trzy elementy: mapę (lokalizację wskazanych obiektów), zdjęcia oraz opisy. Od początku zależało nam na tym, by portal przyjął formułę źródła o otwartym dostępie, z przejrzystym i intuicyjnym dla odbiorcy interfejsem.

Projekt pierwotnie został powołany na dedykowanej mu stronie internetowej opartej na systemach GIS (Geographic Information System – System Informacji Geograficznej). Jednak największy problemem, który pojawia się przy stosowaniu tego rodzaju narzędzi w perspektywie długofalowej (jak każdego projektu) jest jego długotrwałość. Ciągła zmienność oprogramowania sprawia, że tego rodzaju projekt musiałby być regularnie odnawiany, przenoszony z jednej platformy na drugą, z jednego programu GIS do drugiego. Takie rozwiązanie nie zapewnia trwałości.

W związku z tym wybrano bardziej złożoną organizacyjnie, ale łatwiejszą dla odbiorcy drogę, która jednocześnie zapewnić ma trwałość projektu. Projekt został oparty na programie GIS o otwartym dostępie o nazwie Map Channels (https://www.mapchannels.com ), z wykorzystaniem dostępnych w nim narzędzi. Jednak same dane oparto na dwóch niezależnych i – w zamyśle – mających zapewnić trwałość elementach. Jednym jest strona internetowa Pracowni POSTCOMER Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, drugim mapa Google Maps. Pierwszy jest utrzymywany przez uczelnię, co zapewnia trwałość i dostępność;  drugi globalną korporację, stale rozwijaną i zachowującą dane niezależnie od zmian systemowych, powszechnie używaną w odniesieniu do informacji geograficznych w codziennym życiu. Pozwoli to zapewnić odpowiednią dostępność – nie tylko przez tych, którzy korzystają ze strony POSTCOMER, ale również osób korzystających z Google Maps. Zapewni to zatem także większa widzialność projektu i jego efektów.

 

Legenda mapy:

W geoportalu wykorzystano następujące oznaczenia (ikony) i kolory.

Kolor czerwony danej ikony oznacza miejsce, które nie tylko zostało przez członków naszego zespołu odwiedzone, ale również sfotografowane, docelowo również opisane. Niekiedy są to również miejsca, które już znajdowały się w systemie Google Maps, zostały jednak przez nas opisane, dodano odpowiednie ikony, itd. W przypadku koloru zielonego ikon mamy do czynienia z miejscami, które już są oznaczone w Google Maps, niekiedy posiadają zdjęcia dodane przez inne osoby, zostały przez nas odwiedzone, nie stanowiły jednak (na razie) szerszego przedmiotu badań.

Wprowadzono następujące ikony… (TBC).

 

Miejsca pamięci, ludzie, wydarzenia, daty

 

 

Postcomer